Общинската комисия по безопасност на движението разгледа жалби и сигнали от граждани

Днес в Община Стара Загора се състоя заседание на Комисията по безопасност на движение, на което бяха разгледани общо 36 молби, предложения, жалби и сигнали от граждани и институции. Част от постъпилите заявления са относно изграждане на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в различни части от уличната мрежа на града.
Обсъдени бяха и предложения за монтиране на пътни знаци за въвеждане на забрана за престой и паркиране, знаци за ограничение на скоростта, знаци указващи пешеходна пътека и един пътен знак, забраняващ влизането на товарни автомобили над 12 тона в село Загоре. Също така бяха разгледани молби от граждани за монтиране на антипаркинг елементи /скоби или колчета/ пред гаражи и търговски обекти за ограничаване достъпа на ППС.
Комисията подкрепи предложенията за монтиране на антипаркинг колчета по тротоари, с цел предотвратяване предпоставките от възникване на ПТП, с участието на пешеходци.
Обсъдиха се предложения и за въвеждане на определени участъци с концентрация на ППС, в границите на „Зелена зона“.
Две от постъпилите предложения засягат монтирането на сферични огледала, поради намалена видимост на кръстовища.
Комисията по безопасност на движение излиза с положителни становища за сигналите, за които има правомощия. Останалите сигнали, ще бъдат насочени към компетентните органи. Гражданите, подали заявления, ще получат обратна информация за взетите решения.

Снимка: Община Стара Загора