Да бъдат намалени възнагражденията в ,,местния парламент ,, – предлага общинския съветник Янко Янков

Янко Янков прави предложението във връзка с предложенията му от предишните сесии на Общински съвет за увеличението на заплатите на кметовете по населените места и категоричния отказ на колегите му да бъдат увеличени заплатите им.Затова общинския съветник предлага заплатите на местните старейшини да бъдат намалени до минималните на кметовете на населени места . ,,Смятам, че най- малкото не е морално всички ние да получаваме 760 лв бруто, а кмет на малко населено място да взима 600 лв бруто, работейки почти денонощно и изпълнявайки няколко длъжности. Всеки от Вас получава възнаграждение от друга трудова дейност или има частен бизнес, или е директор в някой борд на директорите, затова в знак на съпричастност можем да се лишим с тези 15 % намаление. Друг е въпросът е, че моето лично мнение, че ние общинските съветници трябва да работим без възнаграждение за благото и просперитета на нашия град, никой тук не е дошъл на сила или по задължение и съм сигурен, че никой от нас не е станал общински съветник, заради заплата, която получава тук.,,-казва Янко Янков