IZ – Димо Димов – Сдружение „Самаряни“ продължава услугата „Защитено жилище“