Възстановява се движението на обществения транспорт по автобусни линии № 3, №8 И №22

Считано от 8. 05. 2019 г. се възстановява движението на обществения превоз на пътници по автобусни линии № 3, № 8 и № 22 по утвърдените им маршрути. Преустановяването на преминаването в района на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и „Одринска епопея“ бе наложено заради изграждане на кръгово кръстовище и продължаването на уличната мрежа до парк „Артилерийски“.