Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.05.2019 год. до 17.05.2019 год.

Понеделник 13.05.2019 год.
1 кв. „Железник“ (голям) вътрешни улици
Вторник 14.05.2019 год.
1 кв. „Железник“ (голям) вътрешни улици
Сряда 15.05.2019 год.
1 кв. „Железник“ (малък) вътрешни улици
Четвъртък 16.05.2019 год.
1 кв. „Три чучура – север“ вътрешни улици
Петък 17.05.2019 год.
1 кв. „Три чучура – север“ вътрешни улици

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.