6.84% избирателна активност в Старозагорска област към 10:00 ч.

Към 10.00 ч. избирателната активност в Старозагорска област е била 6.84%.
Ето и данните по общини:
Стара Загора – 6.20%
Казанлък – 7.56%
Чирпан – 5.73%
Раднево – 7.44%
Гълъбово – 11.31%
Павел баня – 7.20%
Мъглиж – 4.65%
Гурково – 5.79%
Николаево – 8.35%
Братя Даскалови – 8.77%
Опан – 13.45%