Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 10.06.2019 год. до 14.06.2019 год.

Понеделник 10.06.2019 год.
1 ул. „Бончо Бонев“ от Тенис кортове до пл. „Берое“
2 пл. „Берое“
3 ул. „Августа Траяна“ от пл. „Берое“ до ул. „Димитър Наумов“
4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
5 ул. „Св. Троица“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
6 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
7 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
8 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
9 ул. „Сава Силов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
10 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
11 ул. „Железни врата“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
12 ул. „М. М. Кусев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
13 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
14 бул. „Руски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
Вторник 11.06.2019 год.
1 ул. „Боруйград“ от ул. „Св. Г. Клисаров“ до бул. „Руски“
2 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Св. Троица“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „Сава Силов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
8 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
9 ул. „Железни врата“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
10 ул. „М. М. Кусев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
11 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
12 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
Сряда 12.06.2019 год.
1 ул. „Св. Г. Клисаров“ от пл. „Берое“ до ул. „Илия Куртев“
2 ул. „Илия Куртев“ от ул. „Св. Г. Клисаров“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Васил Левски“ от ул. „Княз А. Батенберг“ до ул. „Св. Отец Паисий“
4 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „Св. Троица“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
8 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
Четвъртък 13.06.2019 год.
1 ул. „Васил Левски“ от ул. „Св. Отец Паисий“ до бул. „Руски“
2 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Сава Силов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Железни врата“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
7 ул. „М. М. Кусев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
8 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
9 бул. „Руски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
Петък 14.06.2019 год.
1 ул. „Княз А. Батенберг“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Св. Троица“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
9 ул. „Цар Иван Асен“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
10 ул. „Сава Силов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
11 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
12 ул. „Железни врата“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
13 ул. „М. М. Кусев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
14 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
15 бул. „Руски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
16 ул. „Верихови“ от ул. „Хаджи Д. Асенов“ до ул. „М. М. Кусев“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.