Ден на енергетиката

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ,

От името на мениджърския екип на „Мини Марица-изток” ЕАД и лично от мое име Ви поздравявам по случай Деня на енергетика!
Позволете ми да отправя към Вас и поздравите на източномаришките миньори по повод Вашия професионален празник.
Пред всички нас стои общото предизвикателство с професионализъм, всеотдайност и добри решения да работим за устойчивото развитие на енергийния сектор и за осигуряване енергийната независимост на страната.
Желая Ви здраве, семейно щастие и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

23.06.2019 г.