IZ 18 06 2019 – Донка Вътева с информация за лятната програма на МКБППМН