IZ 18 06 2019 – Християна Христова за „Телефонът“ и Игнат Желев за „Лицето на Лъва“