Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 22.07.2019 год. до 26.07.2019 год.

Понеделник 22.07.2019 год.
1 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“. до бул. „Св. П. Евтимий“
Вторник 23.07.2019 год.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 Част от пътен възел до ДЗУ
3 ул. „Родопи“ от ул. „Даскал П. Иванов“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Крайречен“ до бул. „Никола Петков“
Сряда 24.07.2019 год.
1 ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Иван Вазов“ до б-я „Петрол“
2 ул. „Армейска“ от ул. „Генерал Столетов“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до ул. „Димчо Стеав“
Четвъртък 25.07.2019 год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Армейска“ до бул. „България“
2 бул. „България“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Алеко Константинов“
3 ул. „Алеко Константинов“ от х-л „Омега“ до бул. „България“
4 бул. „България“ от ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Петкана Захариева“
Петък 26.07.2019 год.
1 ул. „Капитан Петко Войвода“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Калояновско шосе“
2 ул. „Калояновско шосе“ от ул. „Капитан П. Войвода“ до ул. „Анастасия Тошева“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.