Спомените на кмета Живко Тодоров от първия му учебен ден