Партията на Слави обяви хората си в област Стара Загора

ПП “Няма такава държава”.
иска да утвърди принципите:

− разделение на властите;
− народен суверенитет;
− политически плурализъм;
− свобода на словото;
− реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина;

За област Стара Загора ще отговаря

Тихомир Гочев ТеневКоординатор за Община Стара Загора е Жоро Христакиев, за Казанлък Живка Железова, Павел баня – Савина Иванова Савова и Раднево – Васил Запрянов Веселинов.Имената са официално обявени на страницата на ,,Няма такава държава,,