Инфо Зона – 14 10 2019 – Франческо Калипари и Мария Клинчева