Инфо Зона – 23 10 2019 – Кръстина Таскова – депутат от ВОЛЯ