Инфо Зона – 01 11 2019 – За будителите и съвремието – разговор с журналиста Георги Манев