Инфо Зона 08 11 2019 – Новият председател на ОбС Стара Загора Мария Динева: Трябва да върнем авторитета на Общинския съвет