Оптимизират работата на ОбС Казанлък

По-малко постоянни комисии ще има през този мандат Общинския съвет на Казанлък.37 -те общински съветника са постигнали съгласие комисиите да се намалят с 3,и вместо досегашните 11 да са 8.Основната цел на решението е оптимизиране на работата на ,,местния парламент,,.В една комисия се сливат
по селско и горско стопанство и по сигурност и обществен ред,както и комисията по разпореждане с общинската собственост и тази по приватизационен и следприватизационен контрол. Комисията по социални въпроси
и здравеопазване се сливат в една.Състава им ще бъде гласуван на предстоящото заседание на 27 ноември.Тогава ще се гласуват и заместниците на председателя на ОбС -Николай Златанов.Те ще бъдат четири.
Радиана Стефанова- от ГЕРБ, адвокат Мариета Пепелешкова, от групата на МК „Алтернативатата на гражданите“, Моника Динева от БСП, и Ридван Иляз от ДПС.