Инфо Зона – 04 12 2019 – Празнично-творческият декември на маестро Димитър Косев