Временно е затруднено движението днес по част от ул. “Хрищян войвода” в Стара Загора

Във връзка с изпълнение на канализация на обект „Изграждане на техническа инфраструктура за индустриална зона “Загоре”– улица О.Т. 125- О.Т.126- О.Т.127; улица О.Т. 130- О.Т. 131- О.Т. 132; улица О.Т. 127- О.Т. 128- О.Т. 129; улица О.Т. 126- О.Т. 129- О.Т. 131; паркинг в УПИ XIII 1586,ЗА паркинг КВ. 2” преминаването на МПС ще се осъществява днес (10.12.2019 г.) по изпълнена временна организация на движение на кръстовището на ул. “Хрищян войвода” и “Сирма войвода” (улицата за гробищния парк).