Инфо Зона – 11 12 2019 – Петър Желязков – общински съветник от Движение “Нашият град”