Инфо Зона – 13 12 2019 – Мотивите на общинското ръководство „За“ увеличаването на такса „Смет“