Общинският съвет в Стара Загора открива процедура за кандидати за съдебни заседатели

Общински съвет Стара Загора открива процедура за определяне на 9 кандидати за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тях трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
От днес – 20 декември, до 22 януари 2020 г., всеки работен ден – от 9.00 до 16.30 часа, кандидатите могат да подават своите документи в деловоството на общинската администрация.
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, и има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, както и завършено най-малко средно образование. Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлено прес-тъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболя-вания.
Не се допускат лица, които са съдебни заседатели в друг съд, общински съвет-ници от съдебния район, работещите в съд, прокуратура, следствени органи и МВР или в системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район.
Всички необходими документи са достъпни в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет. (https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-stara-zagorabg-1)