Инфо Зона – 21 01 2020 – Димитър Чорбаджиев – общ.съветник от “Демократична България”: Новият Общ устройсвен план е сред най-важните ни приоритети