Бюджетът на община Раднево за 2020 г. не беше приет

На заседанието на Общински съвет – Раднево, проведено на 30.01.2020 г., беше внесен за обсъждане и гласуване най-важният финансов документ за общината – Бюджетът на Община Раднево за 2020 г. След проведените дебати и гласуване, за първи път, бюджетът на Общината за 2020 г. не беше приет. Този прецедентен акт стана възможен благодарение на една организирана група от общински съветници, които целенасочено, съгласувано и немотивирано гласуваха „Въздържал се“ и „Против“ проектобюджет 2020 г.
Кметът на община Раднево каза и какви ще са какви ще са последствията от неприемането на бюджета: „На първо място задълбочаване на кризата с МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД. Ръководството на Община Раднево полага неимоверни усилия за спасяване на общинската болница и в проектобюджета бяха заложени значителни финансови средства за лечебното заведение. Със забавяне на тези средства поради негласуване на бюджета болницата ще продължи да генерира загуби и нейното оздравяване ще стане още по-трудно.
Ще бъде спряно финансирането на училища и детски градини, което ще доведе до отпадане на такива социални придобивки като безплатни детски градини и хранене на учениците.
Сериозни затруднения ще изпитат и спортните клубове поради липса на финансиране от страна на Община Раднево.
В бюджета бяха заложени капиталови средства за ремонт на Градския парк и други обекти в града и селата. С неприемането, респ. забавяне приемането на Бюджет 2020 г., изпълнението на тези проекти може да бъде сериозно застрашено и дори провалено, от което потърпевши ще бъдем всички граждани на Община Раднево.“