Турнир по футбол на малки вратички в Гълъбово

Общински традиционен турнир по футбол на малки вратички в зала

І. Цел и задача
1. Да се популяризира футбола в Общината.
ІІ. Време и място на турнира
1. Турнирът ще се проведе от 10.02.2020 г./понеделник/ в спортна зала „Енергетик”.
2. Начало на срещите – 18:00 часа.
3. Играят се две полувремена по 20 минути с почивка пет минути.
4. Брой на смените неограничен, по всяко време.
5. Брой на състезателите – 5 + 1 вратар.
6. ВАЖНО! – играе се с топка 4-ка за футбол
7. Писмени заявки се приемат до 07.02.2020 г.
8. Техническата конференция ще се проведе на 07.02.2020 г. /петък/ от 18:00 ч. в спортната зала. Теглене на жребий и съставяне на програма.
ІІІ. Право на участие
1. Отборите се сформират по месторабота, местоживеене и служители.
2. Броят на състезателите по списък е 12.
3. Таксата за участие на отбор е 60,00 лв.
4. Не се допускат професионални играчи, картотекирани в „А” и „Б” група.
5. Такива отбори ще бъдат отстранени от турнира.
ІV. Документи
1. Списък на отбора – 12 състезатели и 1 ръководител .
2. Такса за участие на отбор – 60,00 лв.
3. Предсъстезателен медицински преглед.
V. Класиране и награди
1. Класирането ще бъде отборно.
2. Наградният фонд ще се уточни от комисия, съгласно броя на участващите отбори: парична награда, купа, флагчета.
VІ. Материално осигуряване и екипировка
1. Организаторите поемат разходите за отопление,вода, ток, охрана и лекар.
2. Отборите участват със собствена екипировка.