КПКОНПИ внася в Окръжен съд Стара Загора иска на обща стойност над половин милион лева срещу лихвар

На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ взе решение за внасяне на искова молба за отнемане на имущество в Окръжен съд Стара Загора. Искът е с цена 543 271.08 лв., в която е включен и един недвижим имот. Той е срещу Георги П., обвинен за това, че без съответното разрешение е извършвал банкови сделки чрез предоставяне на кредити с договорена лихва за връщане, като по този начин е получил значителни неправомерни доходи.