Временна организация на движението по част от ул. „Промишлена“ в Стара Загора

Във връзка с изпълнение на проект „Ремонт на стоманобетонов мост на км 105+360 в междугарие Калояновец- Стара Загора, път 1 и 2 по 8-ма ЖП линия”, с възложител ДП „НКЖИ”, се въвежда временна организация на движението на личен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка по част от ул. „Промишлена” – между ул. „Калояновско шосе” и „Михаил Хаританов“ в Стара Загора.
От 24 до 28 февруари, от 00:00 до 24:00 часа, ще бъде се спряно движението по източната лента на ул. „Промишлена“ заради изпълнение на строително – монтажните работи по ремонт на стоманобетонния мост.
От 28 февруари до 4 март, от 00:00 до 24:00 часа, преустановяването на движението на МПС ще засегне западната лента на движение на ул. „Промишлена“.
Няма да има промяна в маршрута и разписанието на градския транспорт. Община Стара Загора апелира шофьорите да спазват временните ограничения и маркировка.
Движението на МПС ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната .