Инфо Зона – 05 03 2020 – Д-р Таня Перчемлиева с последни данни за епидемичната обстановка в Стара Загора