Инфо Зона – 09 03 2020 – Секретарят на Община Стара Загора за въведените мерки за ограничаване разпространението на коронавирус