Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 09.03.2020 год. до 13.03.2020 год.

Понеделник – 09.03.2020 год.
1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
Вторник – 10.03.2020 год.
1 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Сава Силов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
8 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
9 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
10 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
11 бул. „Руски “ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
12 ул. „Марин Дринов“ от бул. „М. М. Кусев“ до бул. „Руски“
Сряда – 11.03.2020 год.
1 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
6 ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
9 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
10 бул. „Руски“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
Четвъртък – 12.03.2020 год.
1 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
2 ул. „Отец Паисий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“
3 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“
Петък – 13.03.2020 год.
1 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Бяло море“ до ул. „Герасим Папазчев“
2 бул. „Руски“ от бул. „Славянси“ до ул. „Герасим Папазчев“
3 ул. „Герасим Папазчев“ от ул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Руски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.