Община Гълъбово обявява прием на заявления за потребители на услугата “Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОДАВАТ ХОРА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА:

С 80 ДО 80,99 НА СТО СТЕПЕН НА ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНА ЧУЖДА ПОМОЩ;
ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ, КОИТО НЕ СА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД ОТ ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В Р БЪЛГАРИЯ,
Снимка: БНТ1