Зам-кметът на Община Гълъбово присъства на първата копка по изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция

Днес Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ постави началото на изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция.

Заместник-кметът на община Гълъбово инж. Пламен Бараков присъства на събитието, което уважиха още представителите на КЕВР, “Мини Марица изток” и др.

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, реализирани от дружеството в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Проектът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг”.

Електропроводът е с обща дължина 151 километра -122 километра на българска територия и 29 километра на гръцка територия. Проектът за изграждане на междусистемния електропровод е включен в четвъртия списък с проекти от общ интерес на Европейската комисия. Той е част от изпълнението на заложените стратегически цели за повишаване на междусистемната свързаност и енергийната сигурност на Република България.

За изпълнението на проекта на територията на България в началото на 2019 година Европейската комисия предостави 58 млн. лева безвъзмездно финансиране.

Трасето на междусистемния електропровод 400 kV на българска територия преминава през пет общини – Симеоновград, Хасково, Кърджали, Момчилград и Кирково.

За качественото и навременно изграждане на електропровода българският Електроенергиен системен оператор и гръцкият преносен оператор IPTO подписаха Меморандум за разбирателство. В рамките на Меморандума е създаден постоянно действащ наблюдаващ орган за координиране дейностите по изпълнението на проекта на българска и гръцка територия.

Реализацията на проекта вече е в напреднала фаза. Строителството на съоръженията за присъединяване на електропровода в подстанция Марица изток започват още на 20 февруари тази година.

През 2023 година междусистемният електропровод между България и Гърция трябва да бъде завършен и пуснат в експлоатация. Той ще допринесе за сигурността на доставките в региона, за повишаване преносния капацитет на границата ни с Гърция, както и за ускоряване на пазарното интегриране.

Преди да бъде поставено началото на изграждането на междусистемния електропровод представителите на Европейската комисия направиха преглед на техническото изпълнение на строително монтажните работи по изграждане на електропровод 400 kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Бургас“ и електропровод 400 kV от п/ст „Бургас“ до п/ст „Варна“, които ЕСО изпълнява с привлечено европейско безвъзмездно финансиране в общ размер от 60 млн. евро.