Ще пускат работници и служители от “Мини Марица-изток” в платен годишен отпуск при поява на коронавирус в региона

Считано от 16 март заповедта спира рехабилитационните програми в базите „Мини Марица-изток”, затварят се за посещения Залата за фитнес и Клуба на миньора. Отменя се организацията и провеждането на каквито и да е развлекателни и културно-масови мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства.

Оперативките и техническите съвещания в дружеството, заседанията на комисии, провеждането на комитети, обучения, одити и други подобни мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства вече ще се осъществяват чрез конферентна и онлайн връзка. При техническа невъзможност това да се случи, тези дейности трябва да се провеждат в големи зали с разстояние между участниците не по-малко от 2 метра. При ежедневните инструктажи за работа хората също трябва да са на отстояние един от друг на не по-малко от 2 метра.

Почивките на работниците и служителите вече ще се провеждат на работното място – без посещение на местата за пушене и при дистанция от 2 метра.

Храненето в рудничните столове ще става на малки групи и също при отстояние на хората не по-малко от 2 метра.

При най-малки оплаквания или прояви на вирусно заболяване работниците и служителите се задължават да остават вкъщи и да търсят личния лекар за съвет или консултация. При препоръка от медицинските специалисти, заболелите да ползват отпуск за временна нетрудоспособност.

От днес, 16 март, се ограничава достъпа на външни лица по какъвто и да е повод в сградите и на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Изключение ще се прави само за фирмите за доставки или услуги.

Продължава стриктната всекидневна дезинфекция на подовете на всички помещения, санитарни възли, бани, дръжки на врати, ръкохватки на диспенсери за вода и други рискови места.

Заповедта налага контрол върху дезинфекцията на автобусите, извозващи работниците до местоработата и обратно. При забелязани нарушения всеки от тях трябва да докладва незабавно на ръководството на мините.

При доказване на случай на коронавирус на територията на Старозагорска, Хасковска, Сливенска и Ямболска област в дружеството ще бъдат наложени още по-рестриктивни мерки.

Работещите редовна смяна ще бъдат приканени да излязат в платен годишен отпуск, за да намалее броя на пътуващите в автобусите. По възможност в административните сгради ще остава по един човек в работно помещение. Служителите, които могат да изпълняват задълженията си от разстояние, ще работят от домовете си.

Ще бъде наложена и сериозна реорганизация на производствения процес за работещите на сменен режим с намаляване на смените, а там, където е възможно, ще спират цели участъци и дейности. Незаетите в производството ще бъдат пускани в платен годишен отпуск.