Работа започват екипи за доставка на храна и медикаменти на възрастни, самотноживеещи и/или болни хора на територията на Община Раднево

От 18.03.2020г. работа започват екипи за доставка на храна и медикаменти на възрастни, самотноживеещи и/или болни хора на територията на Община Раднево. Кметовете и кметските наместници на населените места в Общината ще изготвят списъци на всички възрастни, самотноживеещи и/или болни хора, които имат нужда от услугата, и ще съдействат за разноса.
На телефон 0888899155 всеки ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. могат да се подават заявки. Община Раднево ще осигури предпазни средства на лицето, което ще осъществи доставката, а преди самото посещението, ще му бъде извършен преглед от медицински специалист.
ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВАТА ЩЕ СЕ ДОСТАВЯТ НА ГРАЖДАНИТЕ СРЕЩУ КАСОВА БЕЛЕЖКА ЗА СЪОТВЕТНАТА ПОРЪЧКА!