Инфо Зона – 18 03 2020 – Тенко Тенев – кмет на Раднево: Стараем се да прилагаме обявените кризисни мерки