Инфо Зона – 25 03 2020 – Геймърът Марин Христов с идеи за разнообразяване на делниците вкъщи