Кметът на Община Опан обяви някои мерки в извънредната ситуация

Кметът на Община Опан Генчо Колев обясни с пост в социалната мрежа фейсбук някои от мерките, които общинското ръководство предприема в извънредната ситуация.

„На редицата въпроси свързани с поставянето на хора под карантина и какви мерки би приела общината за тях мога да отговоря следното: На всеки един от поставените под карантина ще се доставя топъл обяд. На тях са осигурени лица, които ще им доставят допълнителни продукти и продоволствия. Тези допълнителни покупки, ще са за тяхна сметка. Лицата/доброволците/ за тази си дейност, ще получават почасово заплащане от общината. За това съм издал и съответните Заповеди.“, пише Колев в профила си и продължава: „Аз съм на мнение, че на всеки един жител с постоянен адрес в община Опан, поставен под карантина, който е в трудоспособна възраст и не е в болнични или в отпуск, е необходимо да получи обещетение от общината от минимум 20 лв. ден, за да може да си осигури нормалния жизнен процес. Това предложение ще бъде внесено в ОбС през следващия месец и съм убеден, че ще намери подкрепа. Ние, няма да чакаме и да се молим за подкрепа от държавата, а наличния ни финансов ресурс ще насочим и в тази посока.
Ние, като общинско ръководство, сме задължени, да правим възможното за осигуряваме безопасността на хората и нормалния живот на поставените по ограничение лица.“, категоричен е кметът на Опан, като в заключение призовава да се ограничи придвижването, както и груповите контакти.