Инфо Зона – 26 03 2020 – „В кръвта ти е да спасяваш животи!“ – от 30 март до 5 април