Забранява се събирането на повече от две пълнолетни лица на открити обществени места

С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Със заповед на кмета Живко Тодоров от 31 март, временно се забранява разходката на домашни любимци в радиус повече от 250 /двеста и петдесет/ метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.
Преустановява се събирането на повече от двама пълнолетни, както и на групи от малолетни и непълнолетни – три или повече лица, на открити обществени места.
Клиенти, изчакващи ред извън търговски обект, трябва да бъдат на разстояние един от друг не по-малко от 2 /два/ метра. За целта управителите на търговските обекти е необходимо да обезпечат това, като се запази организацията за ограничаване и за намиращите се вътре в търговския обект.
При неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции, съгласно чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания.
Длъжностните лица, които могат да налагат наказания при неизпълнение на настоящата заповед – са полицейски служители при ОД на МВР – Стара Загора, общински служители от звената „Общинска полиция“, „Инспекторат“ и „Общинска охрана“.
Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на ОД МВР- Стара Загора за изпълнение, както и на директора на РЗИ – Стара Загора и на областния управител за сведение.
Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.