687 кандидат-студенти до момента са заявилите участие в предварителните онлайн изпити

687 кандидат-студенти до момента са заявилите участие в предварителните онлайн изпити, от които 473 жени и 214 мъже.
Излязоха резултатите от първите онлайн кандидатстудентски изпити. Средният успех от изпита по обща езикова култура е среден 3,40; от теста по биология – добър 3,78; от теста по география – добър 3,57; от теста по математика – добър 4,20; от теста по общотехническа подготовка – много добър 4,61.
Единствените две пълни отлични оценки са от теста по биология, на който има и 4 над отличен 5,50.
22-ма от явилите си 35 по обща езикова култура са с оценки между 3 и 3,49, като няма нито една отлична оценка.
Средният успех от онлайн изпитите в сравнение с минали години е по-нисък.
За онлайн кандидатстудентските изпити са взети мерки за сигурност и предотвратяване на манипулации – видеонаблюдение от страна на квесторите и невъзможност за използване на компютъра за други цели, освен за изпита и комуникация с квестора.