Забрана за риболов

Със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите до 31 май включително влиза в сила забраната за улов на риби в размножителния пролетно–летен сезон. Така любителите на риболова ще имат силно ограничени места за практикуване на своето хоби.  За територията на област Стара Загора е разрешен риболовът на:

– баластриери в землището на село Ягода – североизточно от селото
– баластриери 1 и 2 (затворени „Аксаков гьол”) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена
– Яз. Чаталка в землището на с. Елхово

Контрола за спазване на забраната е поверен на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

За рибарите, запалени по улова на хищни риби, припомняме, че от 15 март до 15 май е забранен улова на Бяла риба, а забраната за улов на Щука отпада в края на месец април – 30.04.2019 г. включително.