15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология не са допуснати до оценяване

15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология не са допуснати до оценяване – при по-голямата част от тях е прекъснато видеонаблюдението, тъй като уеб камерата им е спряла, по неясни за учебното заведение причини.
Да бъдат в постоянна видео връзка с квесторите е едно от условията за допускане до оценяване при онлайн изпитите, като по този начин се изключва една част от опитите за манипулация и преписване.
14 от 362-ма кандидат-студенти са получили отлична оценка на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология, 46 са с много добър успех, 109 с добър, 76 със среден и 116 са със слаби оценки.
Предварителните онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет продължават.