Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране правят в Стара Загора

Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, в партньорство с Търговско-промишлена палата и Клуб на работодателя, Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, организират VIII-ма Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2020.
Традиционно събитието се провежда в края на месец април на голяма площ, където се срещат кандидат-гимназисти, техните родители и представители на бизнеса.
Тази година, в условията на Извънредно положение, организаторите предлагат Виртуална областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране – 2020 г.
Училищата в областта ще участват с кратки видеа, с които ще представят професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението през учебната 2020/2021 година.
От своя страна предприятията и фирмите в региона също ще участват с видеа, в които представят дейност на фирмата, основни специалности на работещите във фирмата, партньорска професионална гимназия (гимназия, произвеждащи основните кадри за фирмата) и др.
Целта е да се помогне за информирания избор на образование и професия на младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда.
Видеата ще бъдат поставени на фейсбук страницата „Виртуална панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране“ – https://bit.ly/3ajxVfi на 4 май 2020 г.
Те ще бъдат предоставени на ръководствата на училищата в Областта за разпространение сред учениците.