Сдружение „Свят без граници“ ще получи финансова подкрепа от фонд „Обединени срещу COVID-19“

Сдружение „Свят без граници“ ще получи финансова подкрепа от фонд „Обединени срещу COVID-19″. Неправителствената организация работи активно с жителите на старозагорския кв. „Лозенец“ по време на извънредното положение в страната. Десетки семейства в нужда получиха пакети от офиса на сдружението, осигурени от хранителната банка на партниращата организация „Верният настойник“.

Седемдесет и четири проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България ще получат финансова подкрепа от фонда след първия кръг на кандидатстване, който приключи на 16 април т.г. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума е 10 000 лв.

От Стара Загора ще бъде финансирана и УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“.

Най-много средства са предвидени за 25 общински болници и медицински центрове в малки населени места. С тях ще се осигурят медицинска апаратура, оборудване и защитни средства, необходими за обслужване на пациенти с коронавирус.

Ще бъдат финансирани проектите на 24 неправителствени организации в села и малки градове. Те ще помогнат на най-уязвимите групи от населението – самотни възрастни хора, болни, безработни, бедни, деца. Предвижда се снабдяване с хранителни продукти, лекарства, защитни средства.

Дванадесет общини, седем читалища, пет предприятия и едно училище също ще осъществят спешни антикризисни мерки със съдействието на фонда.

Фонд „Обединени срещу COVID-19″ е създаден по инициатива на Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, за да подкрепи местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса. До момента набраната в него сума е 945 000 лв.

Между 10 и 16 април т.г. във фонда постъпиха 437 кандидатури. Най-много – 183, бяха от неправителствени организации, следвани от общини и читалища. Нужда от финансиране обявиха също 43 болници и 18 други лечебни заведения. Най-активни бяха кандидатите от малки градове.

Пълният списък на одобрените проекти е публикуван тук: www.United4BG.org.

Фондът продължава да приема проектни предложения до 18 часа на 27 април т.г. Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт: www.United4BG.org.

Желаещите да помогнат в борбата за излизане от кризата могат да го направят на следната банкова сметка:

Обединена българска банка

IBAN BG06UBBS80021026072940

BIC UBBSBGSF

Български дарителски форум