33-ма кандидат-студенти са с отлични оценки на предварителния изпит по химия

33-ма кандидат-студенти са с отлични оценки на предварителния изпит по химия.
Най-многобройни са оценките с много добър- 162, следвани от добър -111.
35 кандидати са със среден успех и 87 са получили слаб.
Общо явилите се на предварителния кандидатстудентски изпит по химия са 428, а средният успех на участвалите в изпита е добър 4,11.