Районна прокуратура – Стара Загора внесе в съда обвинителен акт спрямо 48-годишен мъж, нарушил задължителната карантина, за да обмени пари в банков офис

Районна прокуратура – Стара Загора внесе в съда обвинителен акт спрямо С.С., на 48 г., за това, че на 24.03.2020 г., в гр.Стара Загора, е нарушил мерки, издадени против разпространение или появата на заразна болест по хората – т.6 от Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл.63 от Закона за здравето, чл.29 от Наредба №21 от 2005 г. за реда за регистрация, отчет на заразните болести и във връзка с усложненията от епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, като лице по т.1 от Заповедта, поставено под карантина с предписание, издадено от Регионална здравна инспекция, гр. Пловдив, която да изтърпи на адрес в гр. Стара Загора, не е изпълнило задълженията си да не напуска дома си или мястото на настаняване, като деянието е извършено по време на пандемия и извънредно положение, свързано със смъртни случаи – обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., обнародвано в ДВ бр.23 /извънреден/ от 13.03.2020 г. във връзка с разрастваща се епидемия от COVID-19 – престъпление по чл. 355 ал.2 вр. ал.1 Наказателния кодекс.
На 18 март 2020 г., обвиняемият С.С. пристигнал на Летище Пловдив с полет от Великобритания, където работел през последните 12 г. Той бил поставен под задължителна 14-дневна карантина от инспектори от РЗИ, която трябвало да изпълнява на адрес в гр. Стара Загора.
На 24.03.2020 г., около 10 часа, С.С. отишъл в банков офис в гр. Стара Загора, за да обмени валута – английски паунди в български лева. След извършена проверка се установило, че той е под карантина и е напуснал адреса, на който трябвало да я изпълнява.
Предстои Районен съд – Стара Загора да насрочи заседание по внесения обвинителен акт.