Инфо Зона – 08 05 2020 – Д-р Георги Желев за Covid 19: Трябва да се опазим от „Капана на успеха“