БИЗНЕСЪТ НАСТОЯВА ДА СЕ ОТВОРЯТ МОЛОВЕТЕ

Да бъде възстановена работата на търговските центрове тип МОЛ и магазините в тях – настояват от българската стопанска камара. Въпреки стартиралата извънредна епидемиологична ситуация, налице е постепенно премахване на част от рестриктивните мерки срещу COVID-19 и вече доста бизнеси се завръщат към нормалния си ритъм на работа.

Не така стоят нещата по отношение на търговските обекти, намиращи се на територията на големите търговски центрове тип МОЛ, където дейността е възстановена частично – работят само банки, застрахователни офиси, аптеки, супермаркети, заведения с открити площи и киносалони. Секторът осигурява заетост на близо 295 000 души, които в момента са или на трудовата борса, или в неплатен отпуск. Фалирането на ритейлърите означава нови безработни, които да останат в тежест на държавата. Ако не оперират, търговците са в обективна невъзможност да плащат данъци и различни финансови задължения към държавата. Освен това, много от тях имат банкови кредити и са изправени пред реална опасност да не могат да ги обслужват занапред, а това ще създаде допълнителни проблеми в банковата система.

Считаме, че при прецизна организация и спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания отварянето на търговските обекти на територията на моловете не би довело до усложняване на епидемиологичната обстановка, но сериозно ще намали негативните последици върху икономиката – се казва в позиция на БСК.
Във връзка с горното, изразяваме готовност за дискутиране на конкретна дата, на която търговските центрове ще могат да възстановят дейността си, както е в много държави в Европа. Разбира се, отварянето ще се случи при спазване на всички мерки за безопасност, въведени със заповедите на Министъра на здравеопазването.