Министър Вълчев и министър Танева откриха Юбилейната научна конференция на Тракийски университет

Юбилейната научна конференция “25 години Тракийски университет” започна с академично слово на ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков.
Онлайн конференцията беше открита от патроните на събитието – просветният министър Красимир Вълчев и министърът на земеделието Десислава Танева.
Специален поздрав във виртуалната връзка отправи и кметът на общ. Стара Загора Живко Тодоров.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката:

„Особено ми е приятно да Ви поздравя по случай 25-годишнината от създаването на Тракийски университет – Стара Загора. Отбелязваме Вашата годишнина в особено сложно време и в условията на световна пандемия. Висшите училища навсякъде по света са изправени пред предизвикателства, които влияят не само на тяхното функциониране, но и на самата им идентичност. Развитието на информационните технологии и преходът към масово и дори универсално образование, бързо променящият се и отворен пазар на труда обуславят промени и в ролята и функциите на висшето образование. Мисията, профилът и териториалната значимост на Тракийски университет – Стара Загора играят ключова роля за приспособяване към нарастващите и все по-разнообразни изисквания на пазара на труда от високо квалифицирана работна ръка. Искрено се надявам, че новоизбраното ръководство на Тракийски университет – Стара Загора ще осигури необходимите предпоставки, които ще доведат висшето училище до висококачествено обучение, до придобиване на практически знания и умения и формирането на креативен предприемачески и изследователски дух в младите хора. Убеден съм, че усилията Ви ще подпомогнат развитието на Тракийски университет – Стара Загора, ще улеснят решаването на предизвикателства в академичните институции, ще спомогнат за изграждането на конкурентноспособно висше европейско училище. Всички ние си даваме сметка, че днешните преподаватели обучават ново поколение млади хора, които имат широк кръг от интереси в това динамично време. Ето защо преподавателите следва да надграждат своите знания и умения, да имат готовност за повишаване на квалификацията в крак с новостите на времето.
Искам да изразя своето уважение и благодарност към академичния състав, към всички бивши и настоящи преподаватели, към служителите на Тракийски университет – Стара Загора за всеотдайността и високия професионализъм. Мисията на Висшето образование не е просто да дава адекватни знания и умения на младите хора, необходими за пазара на труда, а и да възпитава пътя към икономика, базирана на знанията. На всички вас – студентите, преподавателите и ръководството на Тракийския университет желая здраве, усърдие, дръзновение и професионални успехи. Честит празник!“

Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите:

„Искам да поздравя всички за 25-годишнината на Тракийския университет, да поздравя всички участвали в неговото създаване преди 25 години, централна и местна власт, всички ръководства на университета, които са направили така, че на днешния ден Тракийски университет да е символ на най-добрите знания в областта на животновъдството в България, а и в земеделието. Ние от Министерство на земеделието, както и земеделската общност, в Тракийски университет виждаме един партньор, с когото преодоляваме заедно предизвикателствата на нашето време. Използвам случая още веднъж да поднеса огромните си благодарности и към ръководството, към преподавателите и към всички, които заедно, рамо до рамо, с Ваша помощ преодоляхме миналата година една от най-големите кризи в нашето животновъдство – африканската чума по свинете. На всички преподаватели, на целия състав на Тракийския университет пожелавам да обучава още и повече млади хора с амбицията и желанието да се развиват в сектор земеделие, с амбицията и желанието да направим по-конкурентноспособно българското земеделие и да стигнем, възстановим и надвишим и най-добрите си постижения в сектора. Категорично смятам, и това не е, защото документи показват приети нормативи, животът го казва – само с науката напред, само въз основа на науката ние можем да имаме постижения в земеделието, които могат да носят дохода удовлетворяващ всички ни и производители, и общество. Пожелавам на Тракийски университет да продължи своето развитие и се надявам, че това партньорство между нас ще продължи и че то ще е в основата на едни много по-добри резултати в новия програмен период, който е на прага ни, разработването на инструментариума, който ще направим заедно в идните месеци. Пожелавам здраве. Новите технологии показват, че няма предизвикателство, с което светът не може да се справи, смятам, че и с това ще се справим и ще продължим напред. Успех на всички, очакваме с нетърпение всички кадри които излизат от Тракийски университет да получат своето развитие при нас в земеделието или в администрацията – имаме крещяща нужда от това. Успех на всички!

Живко Тодоров – кмет на общ. Стара Загора:

„Искам да Ви поздравя по случай 25-годишнината от създаването на Тракийски университет – Стара Загора и да Ви кажа от сърце няколко думи – Стара Загора нямаше да бъде същата без Вас, без Тракийски университет, без Вашия труд, нямаше да бъде на това високо интелектуално ниво, затова ние се гордеем с Вас. Желаем Ви живот и здраве, да продължавате да обучавате младите хора на Стара Загора и на България, така че те да получават необходимите знания, да бъдат достойни граждани на нашата държава и да помагат на Стара Загора да върви все по-нагоре в своето интелектуално и икономическо развитие. На доц. Ярков и ръководството, които са много амбициозни, много работещи – още от началото на своя мандат стартираха едно ново начало за Тракийски университет, пожелавам да продължават в същия дух, да бъдат все така целеустремени и да докажат че Тракийски университет е сред най-добрите висши учебни заведения в страната. Успех на всички и благодаря на министрите за тяхната подкрепа за нашето Висше учебно заведение, което е уникално за града ни и за България. Разчитаме на Вас да продължим да си помагаме и да го направим още по-добро. Благодаря Ви !“
Пленарен доклад на тема: „Иновативни практики и перспективи на висшето образование“ изнесе на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, а пленарен доклад на тема: “Предизвикателства и възможности за развитие на българското земеделие в контекста на новата ОСП. Взаимодействието между държавата и науката.“ представи Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите. В официалната част с пленарен доклад се включи и проф. д-р дин дхк Живка Овчарова – ръководител на Института по информационен мениджмънт в инженерството на Технологичен институт Карлсруе, Германия с пленарен доклад на тема: „Високотехнологичен регион – Стара Загора“, който бе представен от съавтора на доклада д-р Румяна Грозева – изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора.
Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката се включи в научно направление: „Педагогика и психология“ с поздрав и научно съобщение. Там пленарен доклад изнесе проф. Кармел Чефай от университета в Малта, а господата Никола Масино – вицепрезидент на Linear Group, Италия, Самир Лигата – технически директор на Team Media, Босна и Херциговина, съвместно с Красимир Терзиев от съвета на настоятелите на Тракийски университет представиха пленарен доклад на тема: „Иновации и тенденции в телекомуникационния сектор в 21 век и тяхното приложение и въздействие в образованието“.
Над 330 души от български и чуждестранни университети участваха в конференцията, която се проведе в 7 научни направления: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; АГРАРНИ НАУКИ; МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ; ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ; ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ; БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ; ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ.